Електрична енергија

 

Екскурзије ученика седмог и осмог разреда и прве године

 

Санација школе од последица пожара

 

Књиге за награђиване и одличне ученике

 

Екскурзија ученика треће године

 

Екскурзија ученика четврте године

 

Рачунарска опрема

 

Канцеларијски намештај