Наставници страних језика

Лела Шапић
Наставник француског језикаЛела Шапић
Анка Дедовић
Наставник француског језикаАнка Дедовић
Весна Обрадовић
Наставник немачког језикаВесна Обрадовић
Марија Пантовић
Наставник немачког језикаМарија Пантовић
Марина Нинковић
Наставник немачког језикаМарина Нинковић
Нада Милићевић
Наставник немачког језикаНада Милићевић
Драгана Прокић
Наставник енглеског језикаДрагана Прокић
Слађана Милојевић
Наставник енглеског језикаСлађана Милојевић
Јелена Јанковић
Наставник енглеског језикаЈелена Јанковић
Ана Вељковић
Наставник енглеског језикаАна Вељковић
Наталија Николић
Наставник енглеског језикаНаталија Николић
Јована Јаковљевић Кошанин
Наставник енглеског језикаЈована Јаковљевић Кошанин
Душица Лековић
Наставник енглеског језикаДушица Лековић
Весна Миловановић
Наставник латинског језикаВесна Миловановић
Јована Томић Куркић
Наставник латнинског језикаЈована Томић Куркић
Марина Јанковић
Наставник италијанског језикаМарина Јанковић
Светлана Радојевић
Наставник енглеског језикаСветлана Радојевић
Мирјана Маринковић
Мирјана Маринковић
Славица Весовић Васовић
Славица Весовић Васовић
Јелена Грујовић
Јелена Грујовић
Маја Стојановић
Маја Стојановић
Младен Максимовић
Наставник немачког језикаМладен Максимовић
cta-logo

Прва гимназија у Србији

Сајзнај више