Распоред одељења по сменама у школској 2020/2021. години

 

Сви ученици и наставници су у обавези да за време боравка у школи носе заштитне маске.