Полагање пријемних испита за упис у специјализованa одељења

Ученици који су се пријавили ( онлајн - Министарству просвете, науке и технолошког развоја),  за полагање пријемних испита за упис у специјализована одељења у Првој крагујевачкој гимназији, ће се пријављивати поново попуњавањем   образца пријаве и у тексту мејла ће навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца. Образац пријаве се налази на сајту министарства ( Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc ).

У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија  у основној школи , а уписује се у његову ђачку књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи. Ученици шестог разреда који се пријављују за полагање пријемног испита , тј. теста за проверу склоности, неће имати наведену шифру.

 

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, коју лично предају у школи, или слањем пријаве на мејл школе

 ( prvagimnazijakg@yahoo.cоm).

 

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Пријаве ће се у школи примати од 08:00 до 12:00.

 

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику , је такође од

18 - 21.маја 2020.године.

 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику је 9.06.2020.године у 10:00 часова.

 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ( математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику ( математика / физика) је 10.06.2020.године у 10:00 односно 14:00 часова.

 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) је 12.06.2020.године у 10:00 односно 14:00 часова.

 

Прелиминарни резултати пријемних испита ће бити објављени до 16.06.2020.године, до 8:00 часова. Подношење и решавање евентуалних приговора ученика на резултате пријемних испита је предвиђено за 16.06.2020.године од 10:00 до 16:00 часова.

 

Коначни резултати пријемних испита ће бити објављени 17.06.2020.године до  08:00 часова.

 

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику  је 27.06.2020.године у 10:00 часова.

Све информације ученици и родитељи могу добити позивом на бројеве  034 335506 или

063 1105494.

 

Свим ученицима, будућим гимназијалцима, желимо пуно успеха на пријемним испитима и завршном испиту.