Обавештење о остваривању образовно-васпитног рада учењем на даљину

У Првој крагујевачкој гимназији су спроведене све активности за реализацију наставе учењем на даљину, коришћењем разних метода и онлајн платформи за учење. У току дана (17.03.2020.) ученици ће преко одељенских старешина, а и преко предметних наставника бити информисани о распореду и начину реализације наставе.