ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015.


 

Предмет и број                Документација                                                                                                   Рок за достављање понуда Статус

Јавна

набавка велике вредности-извођење екскурзија

 

ЈАВНА НАБАВКА

broj:1.2.1/2015

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

Конкурсна документација-измена

06.04.2015.године до 10 часова

Завршена

 Јавна набавка 

мале вредности- добро електрична енергија

 

ЈАВНА НАБАВКА

број 1.1.1/2015

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуде 

 

 

Обавештење о закљученом уговору

 

23.02.215године до 14 часова Завршена
 Извођење екскурзије ученика VII и VIII разреда
 Обавештење о покретању поступка без  објављивања позива за подношење понуда
 

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

 4.05.2015године

до 13 часова

 Завршена
 Јавна набавка мале вредности  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВАСАНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА

 

 08.06,2015 до 12:00

Завршенa набавка

Документација