Get Adobe Flash player

Ко је на мрежи: 15 гостију и нема пријављених чланова

 

 

 

  "Истраживачка интересовања Дејана Обрадовића нашла су свој одраз у структури магистарског рада. Уз предговор, уводни део текста и закључна разматрања кандидат је материју изложио путем три већа поглавља посвећана професорима Прве крагујевачке гимназије, ученицима школе и културној и друштвеној улози институције у животу града Крагујевца. Унутар наведених поглавља материја је изложена путем 23 уже тематске целине. Одабрани приступ омогућио је да сагледа, препозна и реконструише време омедјано светским ратовима (1918-1941), особености средине каква је Крагујевац, утицај средине и друштва на школу и повратни утицај школе (професора, ученика, знања и културног потенцијала) на град и његове становнике. На тај начин учињен је успели покушај да се једна особена институција посматра из институционалног, културно-просветног, персоналног, историјског угла."

(из рецензије др Љубодрага Димића, редовног професора Филозофског факултета у Београду)

gimn1.jpg